Zita: Travlt trods COVID-19

Zita Christensen har ekstra travlt i disse dage. Kunderne står ofte i en ny situation nu, hvor COVID-19 vender op og ned på meget. Det er derfor vigtigt for kunderne og deres økonomi, at tingene håndteres hurtigt og konstruktivt.

Her er Zita vigtig, da hun udfører mange af de opgaver som f. eks. registreringer, bogføring og indberetninger, der presser sig på nu. En kapacitet, som mange kunder kender og nyder godt af i denne for os travle tid.

Zita har en mangeårig erfaring fra den finansielle sektor, og er allerede nu godt indarbejdet i vores nye firmas fremgangsmåder og redskaber.